DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

FANPAGE

LỊCH MỞ MÁY CHỦ +

THỜI GIAN MÁY CHỦ
19-04-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 087
09-04-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 086
31-03-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 085
21-03-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 084
10-03-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 083
28-02-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 082
18-02-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 081
08-02-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 080
29-01-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 079
19-01-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 078
09-01-2019 08:00:00 Thiết Kỵ 077
29-12-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 076
19-12-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 075
09-12-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 074
29-11-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 073
19-11-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 072
09-11-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 071
30-10-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 070
20-10-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 069
10-10-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 068
30-09-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 067
20-09-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 066
10-09-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 065
31-08-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 064
21-08-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 063
11-08-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 062
02-08-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 061
22-07-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 060

Được mô phỏng theo loại binh khí trong truyền thuyết của Nhị Lang Thần do Giao Long ba đầu hóa thành...

Theo truyền thuyết, đây là chiếc quạt được làm từ đuôi hạc tiên mà Gia Cát Lượng đã sử dụng....

Sử dụng Song Thiết Kích dễ thủ, linh hoạt, ra đòn nhanh tuy nhiên phải có lực tay cực lớn, thua thiệt ...

Vũ khí với lực phát ra vô cùng dũng mãnh, tương truyền mỗi lần Lệ Thái Ngọc Trùy vung lên là xác chết...

Món vũ khí đươc sử dụng khi Triệu Vân đơn thân độc mã đột phá cả vạn quân Tào khiến Tam Quốc ai ai cũng...

Thẩm Điện Lân Cung có phạm vi tấn công lớn, đòn phát ra vô cùng hiểm, thích hợp khi giao chiến với...

Đây là vũ khí mang uy lực khiến kẻ địch phải "kinh hồn bạt vía", vừa có thể tấn công và phòng thủ biến chủ nhân...